Tag Archives: instax mini 25

[3C開箱文] 富士拍立得相機 Fujifilm Instax Mini 26 + 實拍測試照(圖多)

收到Mini 26相機兩個星期了,終於找機會試拍完第一卷的彩虹底片,正好加訂的十 … 繼續閱讀

張貼在 開箱文 | 標記 , , , , , , , , , , , , , | 發表留言